Inschrijven basiscursus cognitieve gedragstherapie voorjaar (maart) 2019

Plaats:

Utrecht

 

Kosten:

€2295,00 €2150,00 (Exclusief lunch, exclusief literatuur)

Doelgroep:

Volwassenen, ouderen, kind & jeugd

 

Accreditatie:

VGCT

Kind en Jeugd/NVO/SK&J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisalotte Verspui is een ervaren psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, EMDR therapeut en supervisor van de VGCT. Daarnaast werkt ze sinds vele jaren met veel plezier als Universitair Docent op de Universiteit Utrecht en bij verschillende postmastercursussen,  met als expertise Cognitieve en Gedragstherapie, Seksualiteit en Relaties en Diagnostiek. 

Haar enthousiasme voor de psychotherapie in het algemeen en voor cognitieve en gedragstherapie en emotion focussed therapie in het bijzonder worden door zowel haar studenten als cursisten in het postmasteronderwijs zeer gewaardeerd. 

Lengte cursus (100 uur)

De 14 cursusdagen zullen plaatsvinden op onderstaande vrijdagen en zondagen:

 

Maart: 3 maart, 8 maart, 22 maart, 29 maart

April: 5 april, 12 april, 14 april, 26 april

Mei: 12 mei, 26 mei

Juni: 7 juni, 14 juni, 23 juni, 30 juni

Juli: 7 juli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gert Jan (1965) is cognitief gedragstherapeut VGCt en supervisor VGCt en NIP. Hij is GZ-psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog, mediator en regiebehandelaar in een Kinder- en Jeugd- groepspraktijk en praktijk voor Volwassenen-GGz. Gert Jan promoveerde in 2005 op het onderwerp Diagnostiek met Vragenlijsten in Nederland. Hij ontving in 2003 een professionele onderscheiding van NIP voor bijzondere verdiensten in de gezondheidszorg. Gert Jan geeft sinds 1998 onderwijs voor zowel academische als postacademische opleidingen en instituten. 

systeemgericht, bevlogen en gedegen’.

 Inhoud van de basiscursus cognitieve gedragstherapie

Er wordt in de cursus zowel met casuïstiek van cliënten als met een persoonlijke klacht in de vorm van een gedragsmodificatie. Verschillende cognitief gedragstherapetische interventies komen aan bod en wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie, de 3e generatie gedragstherapie en aan het diagnostische proces van een aantal stoornissen: obsessief compulsieve stoornis, burnout/SOLK, PTSS, gecompliceerde rouw, sociale angststoornis, verslavingsproblematiek, depressieve stoornissen, en agorafobie. 

 

Niveau van de cursus

Vooropleidingseisen: minimaal Universitaire graad (MSc.) psychologie, geneeskunde, (ortho)pegagogiek

 

Werkwijze

Korte presentaties over de onderwerpen door docente en door groepsleden, groepsdiscussies, oefenen aan de hand van papieren casuïstiek, oefenen met het toepassen van diverse analysemodellen en opstellen van cognitieve casus conceptualisatie, demonstratie van technieken waaronder video, en modelling door de docente, rollenspelen en andere opdrachten om de verschillende technieken te oefenen. Er is veel ruimte voor het inbrengen van
eigen casuïstiek verdiepende vragen.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:
 
• Het bestuderen van de literatuur;
• Het maken van huiswerkopdrachten.
De cursusbijeenkomsten omvatten:
• Het voor- en nabespreken van het huiswerk;
• Literatuurbespreking door cursisten en docent;
• Uitleg van de theorie door de docent;
• Praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen
van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van rollenspelen. 

Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet
praktijkmateriaal van de cursisten.


Doelstellingen

De cursisten zijn aan het einde van de basiscursus voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebben voldoende kennis van een aantal basale cognitieve- gedragstherapeutische methodes. Zo kunnen zij, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutisch attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie

 

Doelgroep van de cursus

Universitair opgeleide hulpverleners als psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen. Zowel werkzame (GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs, forensische psychiatrie, verpleeghuis, of eerstelijnspraktijk) als niet werkzame afgestudeerd hulpverleners zijn toegestaan om de cursus te volgen.

 

NB: om je te kunnen registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingeisen. Zie deze link voor de meest recente vooropleidings- en werksettingseisen. 

 

Wijze van toetsing

1) Tweemaal kort referaat in groepje van twee cursisten (lesdag 5-16);  

2) inleveren opdracht casusconceptualisatie (uiterlijk lesdag 15);                      

3) casus bespreken, uit eigen werksetting of fictief, verplicht voor iedere cursusdag (lesdag 5-16: de  docent levert een format ‘casuïstiek’

4) huiswerkopdrachten (per cursusdag in de draaiboek een beschrijving aanwezig). De cursist 

verwerkt in de diverse toetsingsopdrachten zijn persoonlijke competentiegerichte leerdoelen. Een toelichting voor de verschillende toetsingsopdrachten levert de docent op de eerste lesdag.

 

De studiebelasting

De totale studielast zal ongeveer 280 werkuren bedragen (verdeeld over 15 cursusdagen; 100 uren cursus en 180 uren zelfwerkzaamheid) tijdens de cursus. Dit wordt besteed aan literatuurstudie, opdrachten en voorbereiding van presentatie.

 

Aan te schaffen literatuur

Nog nader te bepalen

Vrijstellingenbeleid

Er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstellingenbeleid

 

Accreditaties

Specialisme Categorie Accreditatiepunten Datum toegekend Datum ingang 
accreditatie
Datum einde 
accreditatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie 100 5-7-2018 14-10-2018 13-10-2021
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - behandeling 80 5-7-2018 14-10-2018 13-10-2021
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - diagnostiek 20 5-7-2018 14-10-2018 13-10-2021
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie 16 5-7-2018 14-10-2018 13-10-2021
Cognitief gedragstherapeuten (VGCt) VGCT- Basiscursus - contacturen 100 26-6-2018 14-10-2018 13-10-2021
NIP-Eerstelijnspsychologie NIP ELP herregistratie 145 12-6-2018 14-10-2018 13-10-2021

 

Inschrijven

Vlokhoven Trainingen & Workshops streeft er naar om middels de 100-urige Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg en het onderwijs. In deze cursus leert u onder andere cognitieve, emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk te verminderen en/of veranderen met behulp van evidence based methoden en interventies.

 

Met het versturen van het inschrijfformulier ga je akkoord met- en verklaar je de volgende zaken:

1.     Je schrijft je in voor de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie

2.     De Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie is een 100-urige cursus verspreid over 16 cursusdagen (zie volledige informatie over de betreffende cursus hier).

3.     De kosten van de cursus bedragen €2150,00 

4.     De kosten van de cursus zijn inclusief reader, maar exclusief studieboeken. 

5.     Je voldoet aan de vooropleidingseisen: minimaal Universitaire graad psychologie, geneeskunde of (ortho)pedagogiek.

6.     Vlokhoven Trainingen & Workshops streeft ernaar dat jij aan het einde van de Basiscursus voldoende thuis bent in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en dat je voldoende kennis van een aantal basale cognitieve- gedragstherapeutische methodes hebt. Deze kennis doe je op binnen de 16 interactieve cursusdagen waar tevens ruimte is om eigen casuïstiek (plenair) te bespreken. Zo kan je na de cursus onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen. Concreet leer je de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maak je ook kennis met het belang van de therapeutisch attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie

7.   Duur van de overeenkomst: Bovenstaande verplichtingen gelden vanaf het versturen van het inschrijfformulier tot 2 weken na de laatste cursusdag. 

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.