Basiscursus CGT oktober 2019 (VOL)

Helaas zit deze cursusgroep vol. Wij bieden weer cursussen aan op de volgende startdata
– 6 maart 2020 in Nijmegen
– 6 april 2020 in Utrecht
– 7 september 2020 in Utrecht
– 6 november 2020 in Nijmegen

Wij zien je graag bij één van onze andere cursussen

Over de docent

Lisalotte Verspui is een ervaren psychotherapeut, cognitief –gedragstherapeut, EMDR therapeut en supervisor van de VGCT. Daarnaast werkt ze sinds vele jaren met veel plezier als Universitair Docent op de Universiteit Utrecht en bij verschillende postmastercursussen,  met als expertise Cognitieve en Gedragstherapie, Seksualiteit en Relaties en Diagnostiek. Haar enthousiasme voor de psychotherapie in het algemeen en voor cognitieve en gedragstherapie en emotion focussed therapie in het bijzonder worden door zowel haar studenten als cursisten in het postmasteronderwijs zeer gewaardeerd.

Inhoud van de basiscursus CGT

Er wordt in de cursus zowel met casuïstiek van cliënten als met een persoonlijke klacht in de vorm van een gedragsmodificatie. Verschillende cognitief gedragstherapetische interventies komen aan bod en wordt aandacht besteed aan de therapeutische relatie, de 3e generatie gedragstherapie en aan het diagnostische proces van een aantal stoornissen: obsessief compulsieve stoornis, burnout/SOLK, PTSS, gecompliceerde rouw, sociale angststoornis, verslavingsproblematiek, depressieve stoornissen, en agorafobie.

Niveau van de cursus

Vooropleidingseisen: minimaal Universitaire graad (MSc.) psychologie, geneeskunde, (ortho)pegagogiek

Werkwijze

Korte presentaties over de onderwerpen door docente en door groepsleden, groepsdiscussies, oefenen aan de hand van papieren casuïstiek, oefenen met het toepassen van diverse analysemodellen en opstellen van cognitieve casus conceptualisatie, demonstratie van technieken waaronder video, en modelling door de docente, rollenspelen en andere opdrachten om de verschillende technieken te oefenen. Er is veel ruimte voor het inbrengen van
eigen casuïstiek verdiepende vragen.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

  • Het bestuderen van de literatuur;
  • Het maken van huiswerkopdrachten.De cursusbijeenkomsten omvatten:
  • Het voor- en nabespreken van het huiswerk;
  • Literatuurbespreking door cursisten en docent;
  • Uitleg van de theorie door de docent;
  • Praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen

Van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rollenspelen. 

Er wordt zoveel mogelijk geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Doelstellingen

De cursisten zijn aan het einde van de basiscursus voldoende thuis in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en hebben voldoende kennis van een aantal basale cognitieve- gedragstherapeutische methodes. Zo kunnen zij, onder supervisie, cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij volwassenen. Concreet leren zij de verschillende fases in het cognitief gedragstherapeutisch proces toe te passen en maken zij ook kennis met het belang van de therapeutisch attitude en de kwaliteit van de therapeutische relatie

Doelgroep van de cursus

Universitair opgeleide hulpverleners als psychologen, pedagogen, orthopedagogen en artsen. Zowel werkzame (GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs, forensische psychiatrie, verpleeghuis, of eerstelijnspraktijk) als niet werkzame afgestudeerd hulpverleners zijn toegestaan om de cursus te volgen.

NB: om je te kunnen registreren als cognitief gedragstherapeut in opleiding, dien je te voldoen aan de vooropleidings- en werksettingeisen.

Wijze van toetsing

1) Tweemaal kort referaat in groepje van twee cursisten (lesdag 5-15);
2) inleveren opdracht casusconceptualisatie (uiterlijk lesdag 14);
3) casus bespreken, uit eigen werksetting of fictief, verplicht voor iedere cursusdag (lesdag 5-15: de  docent levert een format ‘casuïstiek’
4) huiswerkopdrachten (per cursusdag in de draaiboek een beschrijving aanwezig). De cursist verwerkt in de diverse toetsingsopdrachten zijn persoonlijke competentiegerichte leerdoelen. Een toelichting voor de verschillende toetsingsopdrachten levert de docent op de eerste lesdag.

De studiebelasting

De totale studielast zal ongeveer 280 werkuren bedragen (verdeeld over 15 cursusdagen; 100 uren cursus en 180 uren zelfwerkzaamheid) tijdens de cursus. Dit wordt besteed aan literatuurstudie, opdrachten en voorbereiding van presentatie.

Aan te schaffen literatuur

Nog nader te bepalen

Vrijstellingenbeleid

Er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstellingenbeleid